regels-of-vertrouwelijkheid

1, Inleiding

Dataverzameling door 1001modelbouw gebeurt in een professioneel en strikt kader. We leggen u onze werkwijze uit.

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd welke data we verzamelen, hoe we die gebruiken en wanneer we deze data delen met onze partners of overheden.

In geen enkel geval worden data verkocht.

2, Dataverzameling door 1001modelbouw

Wij verzamelen data om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de door u gegeven opdrachten:

- De levering van de door u bestelde producten zo goed mogelijk te volbrengen.

Om deze reden verzamelen we de volgende informatie:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum (enkel voor degenen die voor 2014 zijn ingeschreven)

- Aanspreektitel

- Uw adres(sen)

- Uw contactgegevens (telefoon en e-mail

3, De redenen voor het verzamelen van data

Er zijn twee redenen voor het verzamelen en opslaan van uw data:

 • - Uw voor- en achternaam, adres en aanspreekvorm zijn nodig voor het in goede orden leveren van uw bestelde producten op het juiste adres.

 • - Uw contactgegevens staan ons toe de voortgang van uw orders met u te communiceren en onze promoties en kortingen met u mede te delen.

4, Wanneer deelt 1001modelbouw uw data?

We delen uw data met onze partners of overheden in drie uitzonderlijke gevallen:

 • Met onze transporteurs, zoals DHL, om de levering goed te laten verlopen.

 • - Met onze leveranciers in het kader van de aftersalesservice, zoals bijvoorbeeld een levering direct vanaf onze leverancier.

 • Met gerechtelijke instellingen. We delen geen persoonlijke data met externe instellingen, tenzij we een gegronde motivering hebben dat de toegang, het gebruik, de bescherming of verspreiding van de informatie gerechtvaardigd is.

In geen enkel geval worden data verkocht.

We delen uw data met onze partners of overheden in drie uitzonderlijke gevallen:

5, Hoe kunt u uw data inzien, beheren, exporteren of verwijderen?

Wanneer u aangemeld bent met uw account, kunt u uw data inzien en updaten.

Hiervoor gaat u, wanneer u zich aangemeld heeft, naar "Mijn account". Klik hiervoor op uw naam rechts bovenin.

Kies vervolgens:

 • Mijn adressen

 • Mijn persoonlijke gegevens

U kunt dan uw data inzien en deze updaten.

Om uw account te exporteren of verwijderen kunt u een mail sturen naar contact@1001modelbouw.nl

6, Samenwerking met gerechtelijke instellingen

Afstemming en samenwerking met gerechtelijke instellingen

We herzien deze privacyverklaring regelmatig en we verzekeren u dat we de informatie overeenstemming behandelen.

Opslag van uw data

Al onze data worden opgeslagen in Frankrijk, bij onze host, genaamd "Online", een dochteronderneming van Free. Wij voldoen eveneens aan bepaalde andere legale kaders met betrekking tot dataverkeer, zoals de EU-US en Swiss-US Privacy Shield Frameworks.

Indien we een formeel schriftelijke klacht ontvangen, reageren we door contact op te nemen met de gebruiker die deze indient. Wij werken met de relevante overheden samen, inclusief de lokale databeschermingsoverheden, om problemen omtrent het dataverkeer op te lossen, indien we niet samen met de gebruiker direct tot een oplossing komen.

Europese vereisten

Hoewel de EU-regelgeving van toepassing is op het verwerken van uw gegevens, bieden wij u in deze privacyverklaring ook de relevante informatie om uw recht op toegang tot uw gegevens uit te oefenen, evenals het updaten verwijderen en limiteren van de verwerking van uw gegevens. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens of het exporteren van uw gegevens naar een andere dienst.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende hier vermelde doeleinden en in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslagen:

Met uw toestemming

Bij het verwerken van uw gegevens voor specifieke doeleinden vragen we u om uw toestemming, en deze kunt u altijd weer intrekken. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om toestemming voor gepersonaliseerde diensten, zoals advertenties.

Wanneer we legitieme belangen verdedigen

We behandelen uw data in overeenstemming met onze legitieme belangen, door toepassing van relevante beschermingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van uw data waar te borgen. Concreet betekent dit dat we uw data voor de volgende situaties benutten:

 • Het aanbieden van onze diensten, het verzekeren van de werking van onze diensten en het verbeteren ervan ten behoeve van de gebruikers.

 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en nuttige nieuwe functies voor onze gebruikers.

 • Het kunnen inzien hoe onze diensten worden gebruikt om de werking te kunnen verzekeren en te verbeteren.

 • Het personaliseren van onze service om een betere gebruikservaring mogelijk te maken.

 • Het maken van marketing om onze diensten beter bekend te maken bij gebruikers.

 • Het vastellen, voorkomen en afrekenen met frauduleuze activiteiten, misbruik, veiligheidsinbreuken of andere technische problemen die zich voordoen bij onze diensten.

 • Het beschermen tegen inbreuken op de rechten, eigendommen of veiligheid van gebruikers of anderen, in overeenstemming met de wet.

 • Het verrichten van onderzoek dat de diensten voor onze gebruikers verbetert.

 • Het voldoen aan vereisten van onze partners (ontwikkelaars en rechthebbenden, bijvoorbeeld).

 • Het afdwingen van gerechtelijke uitspraken, waaronder mogelijk gevallen van niet-naleving van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

Wanneer we een service aanbieden

We verwerken uw data om u te voorzien met een door u gevraagde en gecontracteerde service.

Wanneer we wettelijke vereisten nakomen

Wij verwerken uw data wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om aan bijvoorbeeld wettelijke of administrative vereisten te voldoen.


Voor vragen kunt u ons gerust een mail sturen naar contact@1001modelbouw.nl

7, Over deze wetgeving

Toepassing van deze wetgeving

De privacyverklaring is van toepassing op alle door 1001modelbouw geboden diensten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op diensten die worden geregeld door andere privacywetgeving die niet in deze verklaring opgenomen zijn.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het volgende:

 • Gegevensbeschermingspraktijken van andere bedrijven of organisaties die onze diensten promoten.

 • Voor diensten aangeboden door andere bedrijven of individuen, waaronder producten en websites die 1001modelbouw diensten aanbieden, zij het aangeboden in de zoekresultaten of vanuit onze diensten.

Wijzigingen van deze wetgeving

Wij wijzigen deze privacywetgeving van tijd tot tijd. Enige mindering op uw rechten van deze privacyverklaring kan niet worden toegepast zonder uw expliciete toestemming. Wij geven altijd de datum van de laatste wijziging weer en maken het mogelijk oudere versies in te zien. Bij significante aanpassingen zullen we een gemarkeerde waarschuwing invoegen (waarbij u, voor sommige diensten, per mail op de hoogte wordt gebracht).